Firmamız hakkında kısa bilgi.Site tasarımı ve yazılımını yaptığımız firmalar arasında Anadolu Ajansı, Pakpen, T.C. Çalışma Bakanlığı , Galatasaray.com, TOGO, Hatüpen, Sports International, Bilkent Otel de bulunuyor

İletişim Bilgileri

Yalıtım ve İzolasyon


Ses-Isı ve Su Yalıtımı

Yeni Sayfa 4

ISI YALITIMI
İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça altında seyreder.

Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C’nin oldukça üstündedir. Isı bir enerji türüdür ve Termodinamiğin 2. Yasası gereği ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur.

Kış aylarında meydana gelen ısı kayıplarını ve yaz aylarında meydana gelen ısı kazançlarını azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir. Kışın üşümemek için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz.

Bir başka deyişle, bina sakinlerinin daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesi ve dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; farklı sıcaklığa sahip yaşam alanları ile çevresi arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere “ısı yalıtımı” denir.

Mantolama Birkere Yaptirilir Isı transferi üç yolla olur;
 

  1. Kondüksiyon ya da iletim, madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.
  2. Konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.
  3. Işınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir.

 

SES YALITIMI

Günlük yaşantımızda gürültü sebeplerinden dolayı sorunların artması ses izolasyonu uygulamalarının çoğalmasına neden olmuştur. Modern yapılarda korunma ve izolasyon konusunda ciddi önlemler alınmaya başlanmıştır. Herkesin sessiz bir ortamda yaşam ve çalışma istemesi günümüzde çok doğaldır. Ses izolasyonu ve yalıtım uygulamaları sizler için hava ve titreşim nedenli oluşumları geçiş kaybına uğratarak konforlu ortam sağlamaktadır.

Yüksek, düşük ve orta frekans düzeylerindeki seslerin izole edilmeleri için farklı ürün kombinasyonları ve uygulamaları yapılmaktadır. Konuşma sesi ile bir motor sesinin yalıtımında aynı uygulama yapılması uygun değildir. Ancak mekan ve ortam için yüksek kalitede bir ses izolasyonu istiyorsanız duvara hava boşluğu, ağaç karkas, bariyerli ürün, alçıpan ve son olarak boya atılmaktadır. Dilerseniz daha iyi bir görünüm için renkli akustik açık gözenekli ürünler kullanılabilmektedir.

SU YALITIMI

Binaların uzun bir zaman diliminde konforlu ve dayanıklı kalabilmesi için; binaların iç, dış, temel ve çatılarda su almaması için yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir.

Binaların ömürlerini ve dayanıklılığını etkileyen en önemli tehlikelerin başında su gelmektedir. Binalara sızan sular; yapıların gövde ve taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin düşmesine neden olur. Binaların ana taşıyıcı sistemlerinin tamamında bozulmalara yol açarak; en ufak bir yer hareketinde ve depremde binalarda çatlak ve kırılmaların oluşmasına neden olur. Binaların su alması insan sağlığına zararlı küf, mantar, çiçeklenme, kararma ve diğer organik maddelerin oluşmasına yol açarak; binayı ve insan sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir. “Duvarı nem, insanı gam öldürür” ata sözü yıllardır söylenmektedir. Fakat binalarda su yalıtımı yasal bir zorunluluk haline getirilmediğinden; bir deprem ülkesi olan ülkemizde insan yaşamına gerekli özen ve hassasiyet gösterilmediği kanısı hakim olmaktadır.


tadilat
Sayfamızı Paylaşın